jump to navigation

سالگرد قیام سی تیر ژوئیه 20, 2015

Posted by امیر میم in Uncategorized.
add a comment

سالگرد نطفه بستن یه انقلاب هرچند به انحراف کشیده شده

سه گانه تاریخی بارسا ژوئیه 1, 2015

Posted by امیر میم in Barca.
add a comment

سالگرد معجزه روی یخ فوریه 23, 2015

Posted by امیر میم in Uncategorized.
add a comment

بازی هاکی روی یخ به مانند بازی در مخیط بسته ترمودینامیکی است. اصطکاک کم روی یخ و خارج نشدن توپ از زمین. بازی های سال هشتاد تیم آمریکا به طور معجزه آسایی بازی را از شوروی و ارتش سرخ روی یخ برد. تعریف رهبریت خمینی برای انقلاب در سال های آخر پیش از انقلاب در راستای اسب های جنگ خاورمیانه سازمان سیا. و درست به مانند اشتباهی که این سال ها همیشه در کتاب های تاریخ و از نقش قیام پانزده خرداد چهل و دو در پایه گذاری انقلاب به رهبری خمینی خوانده ایم.

بعد از حوادث اکراین و سالگرد میدان و آنچه اهمیت حیات خلوت رود دن برای روسیه کنونی دارد و مقایسه  آن با حیات خلوت ولگای شوروی سابق و نقش کلیدی ایران در آن شرایط و آنچه جنگ سرد و گرم دو قطب غرب و شرق برای ایران از زمان جنگ جهانی دوم در ایران کردند و بازخوانی در شرایط اوکراین متوجه می شویم بعد از کودتای نفت احزاب و تشکیلات ها و جریانات متفاوتی در برابر کودتای نفت تمام غربی قد علم کردند.

اما ریشه یابی انقلاب در حوادث تاریخ معاصر ایران سخت به نظر می رسد. اما حداقل هرچه هست آنچه سازمان سیا در سالهای دهه پنجاه برای ساختن رهبر انقلاب از خمینی کرده نبوده و درس هایی که ما از کتاب تاریخ به اشتباه یادگرفته ایم.

شرایط کنونی اوکراین فرصتی است تا عوامل داخلی و خارجی در شکل گرفتن حوادث گذشته ایران ریشه یابی شود.

سیاست گذاری نامفهوم گفتمان و تقابل خارجی فوریه 21, 2015

Posted by امیر میم in Uncategorized.
add a comment

دو دهه از اصلاحات و مردی با عبای شکلاتی گذشت ما تازه داریم معنا و مفهوم گفتمان و فشار و بالا و پایین رو می فهمیم. البته هنوز هم خیلی ها هستند که درک درستی در زمینه سیاست خارجی و فشار از بالا و چونه زنی از پایین و بالعکس ندارند

قانون القای الکترومغناطیسی واشنگتن تهران فوریه 21, 2015

Posted by امیر میم in اینروزهای ما.
add a comment

برای درک بهتر شرایط  بقای بادبادک تهران در باد مخالف واشنگتن در ادامه دانستن قانون القای فارادی و نقش آن در میدان الکترومغناطیسی در ایجاد انرژي حرکتی از انرژی الکتریکی کمک کننده است.

استفاده از میدان مغناطیسی از جریان الکتریکی متناوب باعث چرخیدن محور می شود. به عنوان مثال در پنکه برای ایجاد باد. نقش تضاد در ایجاد این چرخش الهام گرفته از تضاد بین قطب های آهنربا در نظر بگیرید. واشنگتن از این به بعد تولید کنند میدان مغناطیسی ست و بادبادک جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن تضاد لازمه مجبور به چرخیدن تحت عنوان محور مرکزی است.

بارسا و پشتوانه لاماسیا فوریه 20, 2015

Posted by امیر میم in بارسا.
add a comment

امروز زمین تمرین بارسا به نام تیتو ویلانوا نام گذاری شد. تا دوران با شکوه بارسا با پپ و تیتو برای همیشه به یاد بماند. پشتوانه اصلی بارسا برای دهه گذشته مدرسه فوتبال لاماسیا بوده. بازیکنانی که در موفقیت های بارسا نقش بسزایی داشتند. دغدغه کنونی باشگاه از خلا پشتوانه باشگاه به لاماسیا به مانند گذشته است.

بازیکنانی که در خط دفاع و بعدها در میانی و حمله جایگزین بازیکنان تیم رویایی شوند.