jump to navigation

آیت الله کاظم شریعتمداری را در مدخل توالت دفن کردند دسامبر 23, 2009

Posted by امیر میم in Uncategorized, ولی فقیه, آیت الله کاظم شریعتمداری ، آیت الله منتظری ، تاریخ ، تاریخ انقلاب.
2 comments

 

توهین به آیت الله های منتقد تکراریست. تمامی اتفاقاتی که اینروزها شاهد هستیم فقط شامل حال آیت الله منتظری نشده . پیش از این آیت الله کاظم شریعتمداری که از مخالفین ولی فقیه بود، شامل خشم حاکمیت شد. رفتاری توهین آمیز و بدور از عرف و شرع  با جنازه وی  شد. 

ربودن جسد از بیمارستان و دفن در قبرستانی گمنام و در مدخل مستراح ، به نوعی که برای ورود مجبور به پاگذاشتن بر سنگ قبر باشی. این تلافی بود در قبال اندیشه های این آیت الله منتقد. 

اتفاقاتی که اینروزها بعد از فوت آیت الله منتظری شاهد هستیم، ادامه همان خط برخورد با آیت الله های منتقد است.  حضور گسترده مردم در مراسم تشیع پیکر آیت الله منتظری ، دلگرم کننده بود. هم برای جنبش مردمی و هم برای آخرین بازماندگان آیت الله های منتقد. یادشان گرامی