jump to navigation

خدمات متقابل کودتا و رفسنجانی ژانویه 26, 2011

Posted by امیر میم in کودتا, انتخابات, انتخابات ریاست جمهوری ایران, رفسنجانی, سیاست.
Tags:
add a comment

نماز 26 تیر ماه سال 88 قرار ما بر این بود که از نماز رفسنجانی و امکان اعتراض مدنی در سایه  نماز استفاده کنیم.  امکانی که بعدها با حرفهای دو پهلوی رفسنجانی و ظاهر شدن وی به عنوان ریش سفید و میانجی و همچنین دخالت در حوادث بعدی  و شیطنتهای ر سانه ای رفسنجانی به بدل تبدیل شد. شیطنتهای رسانه ای به مانند پخش همزمان فیلم بظاهر بازخواست خیابانی فائزه هاشمی در سایه فیلم  تکان دهنده و تاثیر گذار حمله به کوی دانشگاه که از مدتها قبل در اختیار ( احتمالا پسر ) رفسنجانی بود، باعث شد تا در بین مردم از محبوبیتی نسبی برخوردار شود. رفسنجانی خود را به جمع رهبران جنبش  اضافه کرد. سپس رفسنجانی با تاثیر گذاری در اتفاقات بعدی و بدلی که به جنبش سبز و معترضین زد  از جنبش سبز و اعتراضات بعدی جنبش به عنوان یک اهرم و فشار از پایین استفاده کرد  تا همراه با چانه زنی از بالا  تقریبا به جایگاه و قدرت از دست رفته باز گردد.

مدتی بعد رفسنجانی با ظرافت تمام توپ را از میانه زمین به گوشه ای که پسرش قرار داشت، انداخت. گویی تمام  حرف و حدیث ها فقط بخاطر اشتباهات مهدی هاشمی بوده و نه خود وی. باید بپذیریم کودتای انتخاباتی و حوادث پس از آن برای  رفسنجانی و بازگشت به جایگاه از دست رفته اش مفید واقع شد. جایگاه متزلزلی که در مناظره تلویزیونی قبل از انتخاب بسیار سست به نظر می رسید  و دلداری تلویحی رهبر در نماز 29 خرداد هم  در برابر عزم به ظاهر جزم شده احمدی نژاد برای حذف رفسنجانی چاره ساز نبود. انتخابات و کودتا و اعتراضات برای هرکه نان نداشت برای رفسنجانی آب داشت.

کدهای انتخاباتی آوریل 11, 2010

Posted by امیر میم in 22خرداد, انتخابات, انتخابات ریاست جمهوری ایران, تفلب در انتخابات, ریاضیات.
Tags:
add a comment

 

استفاده از » کد دو رقمی » کار رو برای ابطال رای راحت میکند . کافیست رقمی بنویسید اینطرف یا اونطرف و رای باطل میشود

44 و 55  و 66 و 77 

و بعنوان مثال  اضافه کردن یکرقم به دو رقم موجود 

446

554

 466

 577 

باینصورت درخواهد آمد که قطعا باطل خواهد شد

پی نوشت : در مورد تقلب در انتخابات و کدهای انتخاباتی مطالبی رو قبلا نوشته بودم که اشتباه بود

عدد مارس 14, 2010

Posted by امیر میم in 22خرداد, انتخابات ریاست جمهوری ایران.
Tags:
add a comment

 

24 + 12 + 5 + 2 = 43 million ± 1 million مارس 12, 2010

Posted by امیر میم in 22خرداد, انتخابات ریاست جمهوری ایران.
Tags:
add a comment

 

آرا  را به ترتیب برای 

موسوی 24

احمدی نژاد 12

کروبی 5

رضایی نزدیک به 2 میلیون

در مجموع 43  میلیون

با  در نظر گرفتن بالغ بر یک میلیون ضریب خطا ی احتمالی

کواکبیان هم احمدی نژاد را برنده انتخابات دانست ژانویه 14, 2010

Posted by امیر میم in انتخابات, انتخابات ریاست جمهوری, انتخابات ریاست جمهوری ایران, تفلب در انتخابات, رسانه, رسانه کودتا, سیاسی, سیاست, شریعتمداری.
Tags: ,
1 comment so far

 

طی مناظره کواکبیان و حسین شریعتمداری که از تلویزیون سراسری پخش شد؛ کواکبیان احمدی نژاد را برنده انتخابات دانست. وی با اشاره به اینکه اکثر اعتراضات در تهران بوده و خب آمارها هم بر این موضوع که موسوی در تهران برتر بوده، صحه می گذارد . شانس استفاده از رسانه ملی برای آگاه سازی بیشتر در مورد این مساله را حق مردم دانست. وی اضافه کرد با توجه به اعطای مقام رهبری و تحلیف در مجلس ….

یکی از نکات بارز این برنامه، خواندن شخص حسین شریعتمداری بعنوان یکی از سران جریانات خودسر و خط دهی کیهان به جریانات خودسر در  سرکوب مردم بود.

جنبش سبز از شروع تا سرکوب ژانویه 11, 2010

Posted by امیر میم in 13 آبان, 16 آذر, 30 خرداد, 7 تیر, Uncategorized, میرحسین موسوی, محرم, انتخابات, انتخابات ریاست جمهوری, انتخابات ریاست جمهوری ایران, احمدی نژاد, تاریخ انقلاب, خامنه ای, سیاست, سکوت سبز, عاشورا.
Tags: , ,
add a comment

فیلم زیبایست، شما هم ببینید