jump to navigation

قانون القای الکترومغناطیسی واشنگتن تهران فوریه 21, 2015

Posted by امیر میم in اینروزهای ما.
add a comment

برای درک بهتر شرایط  بقای بادبادک تهران در باد مخالف واشنگتن در ادامه دانستن قانون القای فارادی و نقش آن در میدان الکترومغناطیسی در ایجاد انرژي حرکتی از انرژی الکتریکی کمک کننده است.

استفاده از میدان مغناطیسی از جریان الکتریکی متناوب باعث چرخیدن محور می شود. به عنوان مثال در پنکه برای ایجاد باد. نقش تضاد در ایجاد این چرخش الهام گرفته از تضاد بین قطب های آهنربا در نظر بگیرید. واشنگتن از این به بعد تولید کنند میدان مغناطیسی ست و بادبادک جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن تضاد لازمه مجبور به چرخیدن تحت عنوان محور مرکزی است.