jump to navigation

تغییر مبنای شمارش فوریه 27, 2010

Posted by امیر میم in بازی با اعداد, تکنیک.
Tags: , ,
add a comment

 

مبنای های اول به مانند 11  و 19  و 29 و 47 و 51  و …  مبنای های جالبی برای شمارش هستند. البته با بالا بردن ضریب یا  مبنا میشه اعداد رو راحت تر شمرد. 

مبنای شمارشی 55 هم جالبه برای یازده که نزدیک ترین عدد به ده حساب میشه.

هر 34 سال یکبار نوامبر 30, 2009

Posted by امیر میم in Uncategorized, بازی با اعداد, تقویم, روزمره, زندگی, سن.
add a comment

هر سی و چهار سال یکبار همه چیز زندگیت ری ست میشه