jump to navigation

بحران مالی در هلند و اروپا و بانک ای ان خ فوریه 18, 2009

Posted by امیر میم in ing, nederlands, Nieuws, postbank, فارسی, وب گردی, werkloosheid, اقتصاد, بحران اقتصادی, سایت هایی که می خوانم.
add a comment

بانک ای ان خ ING  که با تازگی برای فرار از بحران مالی موجود با بانک پست بانک PostBank یکی شده است، هنوز درگیر مشکلات مالی می باشد.

علیرغم اینکه بسیاری در طی چند ماه گذشته شغل خود را دست داده اند و آمار از رشد 9 درصدی بیکاری در کشور هلند خبر می دهد، تغییری در روند کاری این دو بانک ادغام شده ، بدست نیامده است. تا به جایی که بانک مشترک ای ان خ  و پست بانک تصمیم به تعدیل نیرو گرفته اند. بیکار شدن 2700 نفر از پرسنل این بانک نشان از مشکلات بزرگ این بانک دارد.

برای خواندن مطلب بانک ای ان خ 2700 نفر از پرسنل خود را تعدیل می کند از روزنامه فولکس کرانت اینجا کلیک کنید.

Bookmark and Share


Share/Save/Bookmark