jump to navigation

چرا عمو سام اکتبر 28, 2009

Posted by امیر میم in AS Missile, S 300, SA Misille, SA Missile, SAM, SS Missile, Uncategorized, هوا به هوا, هوا به زمین, هوافضا, تاریخچه هوافضا, زمین به هوا, زمین به زمین, سیاست, سام, صنایع هوائی.
add a comment

چرا عمو سام

عمو سام یکی از واژگان جنگ سرد است . در اوج رقابت برای تولید موشک های زمین به هوا که در بین آمریکا و شوروی سابق ایجاد شده بود ، ابتدا آمریکایی ها بودند که به فن آوری تولید موشک های زمین به هوا با قابلیت رهگیری دقیق دست یافتند از اینرو آنرا با اضافه کردن یک ام به آخرش متفاوت ساختند تا پیروز جنگ سرد باشند. 

موشک یا در کل پرتابه ها از نظر محل پرتاب و نشانه به چهار دسته تقسیم میشوند : 

موشک های زمین به زمین   Surface to Surface یا   SS اس اس  

هر نوع پرتابه ای که از سطح زمین به سطح زمین پرتاب شود در این دسته قرار میگیرد. توپ شاید قدیمی باشد اما قدیمی تر از آن فلاخسنگ یا حتی تیر رها شده از کمان هم از این زمره اند.

هوا به زمین  Air to Surface   یا     AS  ای اس 

با اختراع هواپیما و استفاده از آن درجنگ مساله شلیک از طریق هواپیما به اهداف زمینی مطرح شد. در ابتدا مسلسل و توپ . بعدها بمب و راکت . با پیشرفت تکنولوژی موشک های قابل شلیک از هواپیماهای مدرن برای اهداف با فاصله.

هوا به هوا  Air to Air    یا  AA ای ای 

با پیشرفت در تکنولوژی ساخت هواپیما و تسلیحات آن ،  بحث پدافند هوائی مطرح شد. دفاع از حریم هوائی در برابر حمله هواپیماهای جنگنده و بمب افکن.  

اوایل از مسلسل یا بعدها توپ های با کالیبر پائین استفاده می شد. اما به مرور پیشرفت کرد تا تولید راکت و استفاده از سیستم هدایتی پیشرفته برای رهگیری و هدف قرار دادن هر گونه هدف هوائی.

زمین به هوا Surface to Air یا   SA اس ای  یا  SAM  سام  

برای  پدافند در برابر حمله احتمالی با هواپیما یا  موشک احتیاج به طرحی بود که بتوان از پایانه های ساکن و بعدها متحرک ، مهاجمین را هدف قرار داد. این که سیستم رهگیری و ردیابی موشک زمین به هوا چگونه عمل می کند مبحثیست طولانی. 

در کشاکش جنگ سرد بود که هردو طرف سعی بر تولید این نوع موشک را داشتند. دانشمندان شوروی و آمریکا طرح های مختلفی را آزمایش کردند تا اینکه ایالات متحده امریکا خبر از موشک های سام داد.

استینگر از دسته زمین به هوا پدافندی سبک و قابل حمل و نقل

 

—————

 

موشک های اس سیصد    s300 که به تازگی ایران و سوریه قصد خرید آن را داشتند ، یکی از بهترین ها  در حال حاضر می باشد.  

مطالب مرتبط :   به رنگ اکسیژن    روسیه به ایران موشک اس 300 نمی فروشد