jump to navigation

اسلام ایدئولوگ ، اسلام غیر ایدئولوگ ژانویه 25, 2014

Posted by امیر میم in ولی فقیه, تاریخ اسلام.
add a comment

هر مذهبی بسته به شرایط جغرافیایی ، مکانی و زمانی قواعد خاص خودش و متفاوت با مذاهب دیگر را از خود بروز می دهد. ترکیب دین با سیاست و سواستفاده حکام از مذهب و ارتقا شرایط اجتماعی اقتصادی با سو استفاده از سادگی مردم شرایطی به مانند آنچه در ایران شاهد هستیم رو به دنبال خواهد داشت.

اما شرایطی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. مبحث بازگشت مبارزین و مخالفین با اسد در سوریه و درگیری که به تازگی بین گروهی از مخالفین اسد و گروهی وابسته به خرابکاران مسلمان ایدئولوگ افراط گرا.

اسلام به تنهایی هیچ خطری ندارد. شاید مذهبی سخت گیر باشد اما جای اصلاح و به روز سازی را برای مردم بازگذاشته. اما استفاده از اسلام به عنوان یک ایدئولوژی در مجاورت ایدئولوژی های دیگر ترکیب نا مطمئنی خواهد داشت. احتمال عبور از این شرایط و رفتن به سمت افراط گرایی وافزوده شدن به دغدغه های بشریت.

جدال با اندیشه های اسلامی دسامبر 12, 2009

Posted by امیر میم in Uncategorized, محرم, مطهری, اقتصاد اسلامی, اسلام, بهشتی, تاریخ انقلاب, تاریخ اسلام, سیاست.
add a comment

 

استاد مطهری تفسیر دیگری از نهضت عاشورا دارد. وی عزاداری های سنتی ما را به سخره میگرد . برای آزاده ای که بخاطر اندیشه ش از جان خود می گذرد ، نباید اینچنین عزاداری کرد. باید یاد او را گرامی داشت. 

تفسیر دکتر بهشتی از عدل علی و استاد مطهری از نهضت عاشورا  را بیشتر می پسندم تا آنچه که به اسم اسلام و طی این سالها در کتابهای درسی و غیره خوانده ام.

جدال با اندیشه هاست .  کتابهای مطهری هم کمیاب می شود. دفتر نشر آثار استاد بهشتی هم تعطیل می شود. با اسلام هم سر ستیز دارند. 

محرمی دیگر در راهست