jump to navigation

کدهای انتخاباتی آوریل 11, 2010

Posted by امیر میم in 22خرداد, انتخابات, انتخابات ریاست جمهوری ایران, تفلب در انتخابات, ریاضیات.
Tags:
add a comment

 

استفاده از » کد دو رقمی » کار رو برای ابطال رای راحت میکند . کافیست رقمی بنویسید اینطرف یا اونطرف و رای باطل میشود

44 و 55  و 66 و 77 

و بعنوان مثال  اضافه کردن یکرقم به دو رقم موجود 

446

554

 466

 577 

باینصورت درخواهد آمد که قطعا باطل خواهد شد

پی نوشت : در مورد تقلب در انتخابات و کدهای انتخاباتی مطالبی رو قبلا نوشته بودم که اشتباه بود

بحران مدیریت مارس 19, 2010

Posted by امیر میم in تفلب در انتخابات.
Tags: , ,
add a comment

انتخابات شرکت کردم چون بحث بحران مدیریت بود .   باید اشاره کنم اگر موسوی به امثال احمدی نژاد در کابینه احتمالیش پست وزرات یا شهرداری تهران رو می داد  جای اما  و اگر داشت.

کواکبیان هم احمدی نژاد را برنده انتخابات دانست ژانویه 14, 2010

Posted by امیر میم in انتخابات, انتخابات ریاست جمهوری, انتخابات ریاست جمهوری ایران, تفلب در انتخابات, رسانه, رسانه کودتا, سیاسی, سیاست, شریعتمداری.
Tags: ,
1 comment so far

 

طی مناظره کواکبیان و حسین شریعتمداری که از تلویزیون سراسری پخش شد؛ کواکبیان احمدی نژاد را برنده انتخابات دانست. وی با اشاره به اینکه اکثر اعتراضات در تهران بوده و خب آمارها هم بر این موضوع که موسوی در تهران برتر بوده، صحه می گذارد . شانس استفاده از رسانه ملی برای آگاه سازی بیشتر در مورد این مساله را حق مردم دانست. وی اضافه کرد با توجه به اعطای مقام رهبری و تحلیف در مجلس ….

یکی از نکات بارز این برنامه، خواندن شخص حسین شریعتمداری بعنوان یکی از سران جریانات خودسر و خط دهی کیهان به جریانات خودسر در  سرکوب مردم بود.

راحت نویسی بلای جان شمارش و بازشماری انتخابات اکتبر 24, 2009

Posted by امیر میم in Uncategorized, تفلب در انتخابات, دهمین انتخابات ریاست جمهوری.
2 comments

در پست قبلی در مورد استفاده از کدد چهل و چهار و یازده صجبت کرده بودم . اگر شما به عنوان تعدادی نویسنده بخواهید میلیونها برگه تعرفه را با خودکار پر کنید قطعا راحت بودن نوشتن بسیار اهمیت پیدا می کند.

همانطور که در فیلم بازشماری آرا دیدیم. بسیاری از برگه ها تا ناخورده بود و شواهد دیگری دال بر بی اعتنایی به بازشماری و شمارش واقعی آرا. اما جدا از این موارد نوشتن عدد  چهل و چهار ، راحت تر است البته در به نوع فارسی و تعداد زیاد برگه ها  وقعی ندارد.

 

—————-

 

پ ن : شما هم امتحان کنید. اگر بخواهید ده ها هزار برگه تعرفه را  در مدت زمانی کوتاه پر کنید چهل و چهار راحت تر است یا یازده . بعد از نوشتن چند برگه تعرفه نوشته هایتان شبیه و یکروال خواهند شد؟