jump to navigation

تو آفسایدیم اکتبر 7, 2009

Posted by امیر میم in Uncategorized, فوتبال, فوتبال ایران, فوتبال باشگاهی ایران, پرسپولیس, استقلال, استادیوم آزادی, دربی, دربی67, شهرآورد, شهرآورد67.
add a comment

 

بازی شصت و هفتم هم برگزار شد. بازی که با نبود کریم باقری و جباری و چند بازیکن اصلی از بازیگردانان هر دو تیم انجام شد و به مانند بازیهای چند سال گذشته با نتیجه مساوی.

مساوی یک بر یک 

نتیجه تساوی به تنهایی مهم نیست. آمار بازی حاکی از این بود که هفتاد درصد بازی در میانه میدان بود. این خود بهترین دلیل برای تبدیل  به یک  بازی سرد و کسل کننده بشه. بازی که داد تماشاگر را در می آورد.  حضور ده پانزده درصدی در منطقه یک سوم حریف خود حاکی از پایین تر بودن بازی از سطح  توقع هر تماشاگری است.