jump to navigation

رضا یزدانی که من می شناسم مارس 10, 2009

Posted by امیر میم in Uncategorized, رضا یزدانی+موسیقی+حکم+مسعود کیمیائی+حکم+لاله زار+برج.
add a comment

با موزیک لاله زار تو فیلم حکم مسعود کیمیائی، خوش به حالت آوازه خون، برج و کارهای دیگه.
خیلی دوست دارم در سال های آینده کارهای بعدی رضا یزدانی را دنبال کنم.
جاده شمال یادآور خاطرات نه فقط برای من بلکه برای خیلی از دوستان در هر رده سنی میتونه باشه.