jump to navigation

سیزدهم آبان یا شانزدهم آذر سپتامبر 24, 2010

Posted by امیر میم in 13 آبان, 16 آذر, 22بهمن, 7 تیر, میرحسین موسوی, ۲۲بهمن, انتخابات, روز دانشجو, سیاست.
Tags: , , ,
add a comment

 

با دقت که به عملکرد این یکسال و اندی جنبش بنگریم، به این نتیجه میرسیم که برنامه های جنبش سبز دراین دوره تاریخی  حول محور میثاق با آرمانهای انقلاب بوده. انقلابی که متعلق به شخص خاصی نیست و برای تمامی فرزندان انقلاب است. اتفاقاتی که قابل مصادره  توسط عده ای برای تبلیغ  و تحت تاثیر قراردادن اذهان عمومی نیست.

با وجود فشار، حصر و سرکوب جنبش در تمامی مناسبت ها به مانند روز دانشجو، روز پیروزی انقلاب، روز قدس، نماز جمعه  و … حضور داشته. حالا برای آینده مبحث روز دانشجو را پیش رو داریم که باید بیشتر به آن پرداخت و در مورد آن بحث کرد.

روز دانشجو  سیزدهم آبان یا  شانزدهم آذر 

مساله اینست

مناسبتی برای تمامی فرزندان یک انقلاب جون 8, 2010

Posted by امیر میم in 16 آذر, 22بهمن, روز دانشجو.
Tags: , ,
add a comment

مراسم بزرگداشت بیست و دوم بهمن سالروز پیروزی انقلاب ، شانزدهم آذر روز دانشجو  و  روز قدس روز همبستگی با مردمان ستمدیده در فلسطین و لبنان. مناسبت هایی هستند که  همواره پیش روی تمامی فرزندان  انقلاب قرار دارند . برای شرکت در این مراسم ها نیازی به گرفتن مجوز نیست

این همه رنگ از کجا آورده ای دسامبر 10, 2009

Posted by امیر میم in 13 آبان, 16 آذر, Uncategorized, محرم, تاسوعا, دانشگاه, روز دانشجو, سیاست, عاشورا.
add a comment

 

اگرچه روز سیزده آبان بخاطر محدودیت و ترس از تاثیرگذاری در سیاست خارجی از برپایی تظاهرات مردمی ممانعت می شد . اما  با وجود همه این موانع ، سیزده آبانی متفاوت با هر سال برگزار گردید .

همه به انتظار شانزده آذری  بودیم که حادث شد. روز دانشجوئی متفاوت که به یکروز  ختم نشد. اعتراضات گسترده در سطح کشور و پیوند مجدد دانشگاه و دانشگاهی با مردم .

آذر ماهی متفاوت بود 

و

محرمی دیگر در راه است

 فرصتی برای نفس کشیدن مجدد جنبش مردمی. فرصتی که به راحتی قابل حصر نیست

 نفس بکش ، نفس بکش

اینجا نفس غنیمته