jump to navigation

کدهای انتخاباتی آوریل 11, 2010

Posted by امیر میم in 22خرداد, انتخابات, انتخابات ریاست جمهوری ایران, تفلب در انتخابات, ریاضیات.
Tags:
add a comment

 

استفاده از » کد دو رقمی » کار رو برای ابطال رای راحت میکند . کافیست رقمی بنویسید اینطرف یا اونطرف و رای باطل میشود

44 و 55  و 66 و 77 

و بعنوان مثال  اضافه کردن یکرقم به دو رقم موجود 

446

554

 466

 577 

باینصورت درخواهد آمد که قطعا باطل خواهد شد

پی نوشت : در مورد تقلب در انتخابات و کدهای انتخاباتی مطالبی رو قبلا نوشته بودم که اشتباه بود

شریعتی و آموزش مبنای ده مارس 27, 2010

Posted by امیر میم in ریاضیات.
Tags: , ,
add a comment

 

یک تا بینهایت جلوش صفر 

جدا از داستان نام این کتاب خود مبحث جالبیست . شمارش در مبنای ده  که نیاز روزمره انسان ها ست . مبناهای  صد  و  هزار و الی آخر همه ادامه این مبحث و حاصلضربی از عدد ده  هستند

365 روز و چند ساعت کذایی مارس 18, 2010

Posted by امیر میم in Uncategorized, اجتماعی, روزمرگی, ریاضیات, زندگی.
Tags: , , ,
add a comment

 سیصد و شصت و پنج روز و شش ساعت و اندی در یک سال . مبنای محاسبات رو عدد 365 در نظر میگیریم . شش ساعت برای  هر چهار سال یک روز حساب شده  و سال کبیسه 366 روزه میشود.   ده روز تفاوت سال شمسی با قمری و ایجاد اختلاف در شمارش بخاطر مبنای شمارش هم از موارد جالبیست که ارزش پرداختن دارد.  هر سی و اندی سال این دو مبنای شمارش در یک روز صفر خواهند شد و مرهمی بود زمان به سال صفر.

استفاده کاربردی از عدد 55 فوریه 9, 2010

Posted by امیر میم in ریاضیات.
Tags: , ,
add a comment

55  &  550 ± 10  &   5500 ± 100  &   55000 ± 1000

مطلب مرتبط :  

ده کیسه داریم که همه یک شکل هستند و فقط یکی از آنها گوی های 9 گرمی دارد. بقیه همه ده گرمی هستند و از نظر شکل و قیافه نمی توان آنها را از هم تشخیص داد.

حالا اگر به شما اجازه داده شود که فقط با یکبار استفاده از ترازو می توانید کیسه مورد نظر را از بین ده کیسه پیدا کنید. راه حل چیست؟

شبیه شدن دستخط به مرور زمان ژانویه 23, 2010

Posted by امیر میم in ریاضیات, زندگی, زیرنویس.
Tags: , ,
add a comment

 

 نوشتن  چندهزار کلمه یا عدد در زمانی کوتاه  برای امتحان.  عددی رو بخصوص دو رقمی و شبیه به هم و به تعداد بنویسید. دستخط به مرور  زمان تکراری خواهد شد.

عدد پی Pi Number ژانویه 22, 2010

Posted by امیر میم in ریاضیات.
Tags: , ,
add a comment

 

عدد پی از مواردی است که به مانند حاصل تقسیم اعداد بخش ناپذیر بر هم رند نیست.

                π radians = 180 degrees

 

در مبنای دسیمال 

Decimal      3.14159265358979323846264338327950288  

 

Pi Number