jump to navigation

365 روز و چند ساعت کذایی مارس 18, 2010

Posted by امیر میم in Uncategorized, اجتماعی, روزمرگی, ریاضیات, زندگی.
Tags: , , ,
add a comment

 سیصد و شصت و پنج روز و شش ساعت و اندی در یک سال . مبنای محاسبات رو عدد 365 در نظر میگیریم . شش ساعت برای  هر چهار سال یک روز حساب شده  و سال کبیسه 366 روزه میشود.   ده روز تفاوت سال شمسی با قمری و ایجاد اختلاف در شمارش بخاطر مبنای شمارش هم از موارد جالبیست که ارزش پرداختن دارد.  هر سی و اندی سال این دو مبنای شمارش در یک روز صفر خواهند شد و مرهمی بود زمان به سال صفر.

شبیه شدن دستخط به مرور زمان ژانویه 23, 2010

Posted by امیر میم in ریاضیات, زندگی, زیرنویس.
Tags: , ,
add a comment

 

 نوشتن  چندهزار کلمه یا عدد در زمانی کوتاه  برای امتحان.  عددی رو بخصوص دو رقمی و شبیه به هم و به تعداد بنویسید. دستخط به مرور  زمان تکراری خواهد شد.

هر 34 سال یکبار نوامبر 30, 2009

Posted by امیر میم in Uncategorized, بازی با اعداد, تقویم, روزمره, زندگی, سن.
add a comment

هر سی و چهار سال یکبار همه چیز زندگیت ری ست میشه