jump to navigation

شکستن دیوار صوتی Transonic ژانویه 26, 2010

Posted by امیر میم in aerospace, فن آوری, فنی, فیزیک, هوافضا.
Tags: ,
add a comment

 

هرگاه سرعت هواپیما به سرعت صوت رسیده و از آن بیشتر شود یا بعبارتی ماخ نامبر از یک بیشتر شود. دیوار صوتی شکسته میشود.

هواپیما     F18    هورنت در حال شکستن دیوار صوتی 

عکس از ویکی پدیا

Transonic


ایران نیازی به انرژی هسته ای ندارد سپتامبر 25, 2009

Posted by امیر میم in Energy, Gas turbine, Tech, technology, Thermodynamics, Uncategorized, فنی, فارسی, انرژی, انرژی جایگزین, تولیدبرق, توربین گازی, توربین بخار, سیکل ترکیبی, علمی.
add a comment

 

استفاده از انرژی جایگزین و ارزان

 

گاز طبیبعی بهترین گزینست. هم به مقدار فراوان موجوده و هم هزینه حمل و نقل ناچیزی دارد. استفاده از سوخت گاز به صرفه است. بعنوان مثال نیروگاه های سیکل ترکیبی توربین گاز و  بخار میتواند، پاسخگو همه نیازها باشد.

استفاده از گاز طبیعی ارزان و تولید انرژی برق به آسانی. پروژه  ای نیمه تمام که سالها در وزارت نیرو ایران خاک میخورد . در صورت به اتمام رسیدن پروژه تا قبل از سال 2012 این طرح خواهد توانست علاوه برتولید بالای برق برای داخل ، برق قسمتی از کشورهای همسایه را هم تامین کند.

 

Gas turbine