jump to navigation

رستگاری از ثانیه سوم مارس 18, 2010

Posted by امیر میم in فناوری, فیزیک.
Tags: ,
add a comment

 

 رقم خواهد خورد جایی که با احتساب جاذبه زمین ،  سرعت سقوط شما به ده ها متر در ثانیه می رسد. نیروی  وارده  وزن شما  ( در صورت پرواز با  هواپیماها  وزن خالص با  سوخت در نظر گرفته شود )  و با  شتاب g   در ارتفاع مورد نظر و تحت جداول موجود.  عبور از مرحله بحرانی  سه تا پنج ثانیه  برای خلبانی و فضانوردی  لازمست.

میرایی موج و پستی ارتفاع فوریه 1, 2010

Posted by امیر میم in فیزیک.
Tags: ,
add a comment

و او بود و اکسیژن

شکستن دیوار صوتی Transonic ژانویه 26, 2010

Posted by امیر میم in aerospace, فن آوری, فنی, فیزیک, هوافضا.
Tags: ,
add a comment

 

هرگاه سرعت هواپیما به سرعت صوت رسیده و از آن بیشتر شود یا بعبارتی ماخ نامبر از یک بیشتر شود. دیوار صوتی شکسته میشود.

هواپیما     F18    هورنت در حال شکستن دیوار صوتی 

عکس از ویکی پدیا

Transonic


نیوتون هم به انقلاب مخملی اعتراف کرده بود سپتامبر 27, 2009

Posted by امیر میم in Uncategorized, فیزیک, نور سفید, نیوتون, آموزشی, انقلاب مخملی, انقلاب رنگی, ایران, تجزیه نور, رنگ, سیاست, علمی.
add a comment

prism1

 

تجزیه نور سفید . کتاب درسی فیزیک دبیرستان . شما هم می توانید امتحان کنید. فقط مواظب باشید به جرم انقلاب مخملی دستگیر نشید که نیوتون قبلا اعتراف کرده.

 

 

image001

 

 

 

 

پ ن : بیچاره نیوتون