jump to navigation

ساختارشکنان جهان متحد شوید ژانویه 31, 2010

Posted by امیر میم in فیلم, مسعود کیمیائی.
Tags: , , , , , ,
add a comment

اعتراضات ساختار شکننانه با شاشیدن

اینایی که تو استخر میشاشند، میترسند. کیف میکنند و میشاشند.

آقا شما معروفید وقتی بچه بودید با شیطون تو یه چاله می شاشیدید ژانویه 26, 2010

Posted by امیر میم in فیلم.
Tags: , , , , ,
add a comment

 

سگ کشی شاید وقتی دیگر ژانویه 23, 2010

Posted by امیر میم in فیلم.
Tags: , , ,
add a comment

 

سگ کشون: محله ای  در تهران قدیم که زمان جنگ جهانی شهرداری تهران سگهای هار را برای از بین بردن به آنجا منتقل میکرد و فیلمی ازبهرام بیضایی به نام سگ کشی.
آن تبلیغ به یاد ماندنی : حالا وقت» سگ کشی» ست
شاید وقتی دیگر 

به رنگ ارغوان ژانویه 18, 2010

Posted by امیر میم in فیلم.
Tags: , ,
1 comment so far

 

هرچند احتمال اینکه کار تازه رفع توقیف شده  حاتمی کیا یعنی» به رنگ ارغوان » به مانند پناهنده ملاقلی پور با بازی نجفی در نقش زاپاتا ، حرفی برای گفتن نداشته باشه اما بیصبرانه منتظر دیدن این کار ابراهیم حاتمی کیا هستم.

یه فیلم با دو بلیط ژانویه 15, 2010

Posted by امیر میم in فیلم.
Tags:
add a comment

 

سه زن مارس 2, 2009

Posted by امیر میم in Uncategorized, فیلم, فارسی, اجتماعی, روزمره.
Tags: ,
add a comment

از تمام فیلم سه زن از این قسمت گفتگو صابر ابر با نیکی کریمی لذت بردم.

ببینید در

یوتیوب

————————–

این فیلم من رو یاد آینه تارکوفسکی میاندازه. نمی دونم چرا؟