jump to navigation

هرکولی دیگر، سعید علی حسینی جانشینی برای حسین رضازاده دسامبر 10, 2008

Posted by امیر میم in Uncategorized, فارسی, ورزشی, وزنه برداری, وزنه برداری قهرمانی جوانان آسیا, وزنه برداری جوانان, سایت های خبری فارسی, سایت هایی که می خوانم.
Tags:
add a comment

سعید علی حسینی وزنه بردار فوق سنگین تیم ملی جوانان ایران در بازی های آسیایی رکورد جدیدی برجا گذاشت. این وزنه بردار نوزده ساله در یک ضرب 206 و در دو ضرب 245 کیلوگرم را بالای سربرد.

سعید علی حسینی که فقط نوزده سال دارد، با مجموع 451 کیلوگرم رکورد پیشین جهان را که متعلق به خود وی بود را چهار کیلوگرم ارتقا داد.

هرچند وی با رکورد حسین رضا زاده هنوز فاصله دارد اما افق روشنی را پیش روی خود دارد.

بخوانید در این زمینه از بی بی سی فارسی.