jump to navigation

سفر به ولایات سلطان مارس 6, 2014

Posted by امیر میم in ولی فقیه, کودتا.
add a comment

فارغ از اعتبار و ارزش مقام ریاست جمهوری، سلطان برای مواقع مهم طی چند سفر سنتی به چهارگوشه سرکشی می کند. سال هشتاد و هشت و مدتی پیش از انتخابات و سفرهایی مثل کردستان و بعد انتخابات و سرکوب اعتراضات کف خیابانی.  در صورتی که سلطان را بعد از انتخابات ریاست جمهوری سوم و رهبر شدن برنده  بی دردسر کودتای تابستان شصت حساب کرده باشیم اینبار هم دانسته  و برای برد آمده بوده.

خامنه ای به لطف تروری مشکوک به صحنه سازی برای مدت طولانی به دور از  سر و صدای ما بقی ترور ها در حزب ، دولت و مجلس استراحت می کرده. آشنایی مردم با ایشان بعد از منصوب شدن به ریاست جمهوری در انتخاباتی تماما منهدسی شده توسط مهدوی کنی بوده. بعدها در مدتی کوتاه بعد از فوت خمینی به  سلطنت رسید. هرطلایی کاری یک گوشه ای ولی خامنه ای تنها طلایی کاریست که هنوز به چهار گوشه املاک و دارایی هاش سرکشی می کند و به یک گوشه راضی نیست.

اسلام ایدئولوگ ، اسلام غیر ایدئولوگ ژانویه 25, 2014

Posted by امیر میم in ولی فقیه, تاریخ اسلام.
add a comment

هر مذهبی بسته به شرایط جغرافیایی ، مکانی و زمانی قواعد خاص خودش و متفاوت با مذاهب دیگر را از خود بروز می دهد. ترکیب دین با سیاست و سواستفاده حکام از مذهب و ارتقا شرایط اجتماعی اقتصادی با سو استفاده از سادگی مردم شرایطی به مانند آنچه در ایران شاهد هستیم رو به دنبال خواهد داشت.

اما شرایطی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. مبحث بازگشت مبارزین و مخالفین با اسد در سوریه و درگیری که به تازگی بین گروهی از مخالفین اسد و گروهی وابسته به خرابکاران مسلمان ایدئولوگ افراط گرا.

اسلام به تنهایی هیچ خطری ندارد. شاید مذهبی سخت گیر باشد اما جای اصلاح و به روز سازی را برای مردم بازگذاشته. اما استفاده از اسلام به عنوان یک ایدئولوژی در مجاورت ایدئولوژی های دیگر ترکیب نا مطمئنی خواهد داشت. احتمال عبور از این شرایط و رفتن به سمت افراط گرایی وافزوده شدن به دغدغه های بشریت.

آیت الله کاظم شریعتمداری را در مدخل توالت دفن کردند دسامبر 23, 2009

Posted by امیر میم in Uncategorized, ولی فقیه, آیت الله کاظم شریعتمداری ، آیت الله منتظری ، تاریخ ، تاریخ انقلاب.
2 comments

 

توهین به آیت الله های منتقد تکراریست. تمامی اتفاقاتی که اینروزها شاهد هستیم فقط شامل حال آیت الله منتظری نشده . پیش از این آیت الله کاظم شریعتمداری که از مخالفین ولی فقیه بود، شامل خشم حاکمیت شد. رفتاری توهین آمیز و بدور از عرف و شرع  با جنازه وی  شد. 

ربودن جسد از بیمارستان و دفن در قبرستانی گمنام و در مدخل مستراح ، به نوعی که برای ورود مجبور به پاگذاشتن بر سنگ قبر باشی. این تلافی بود در قبال اندیشه های این آیت الله منتقد. 

اتفاقاتی که اینروزها بعد از فوت آیت الله منتظری شاهد هستیم، ادامه همان خط برخورد با آیت الله های منتقد است.  حضور گسترده مردم در مراسم تشیع پیکر آیت الله منتظری ، دلگرم کننده بود. هم برای جنبش مردمی و هم برای آخرین بازماندگان آیت الله های منتقد. یادشان گرامی