jump to navigation

چگونه فولاد آبدیده شد مِی 19, 2013

Posted by امیر میم in کتاب, روزمره.
Tags: , ,
add a comment

کتاب  چگونه فولاد آبدیده شد اثر نیکولای استروفسکی یاد آور جنگ  دوم

How the Steel Was Tempered

http://news.gooya.com/culture/archives/023465.php

بگذار این » سالهای حرام» بگذرد دسامبر 12, 2010

Posted by امیر میم in محرم, کتاب.
Tags: , ,
add a comment

 

آنها که به کربلا می روند می بینند که جنگ با پیروزی یزید پایان گرفته و بر صحنه ، آرامش مرگ سایه افکنده است . اما می بینند که بر قبه ی امام حسین پرچم سرخی در اهتزاز است .
بگذار این » سالهای حرام» بگذرد- شریعتی