jump to navigation

بازی با ارقام انتخابات مارس 21, 2010

Posted by امیر میم in 22خرداد, میرحسین موسوی, کودتا, کودتا انتخاباتی, سیاست.
add a comment

 

اگر ده تا  پانزده میلیون رای  را از مناطقی که موسوی شانس غالب بیش از دو به  سه یی  از کل آرا را داشته کم کنیم  در واقع  نزدیک به هفتاد درصد آرا و  عددی بالغ بر ده میلیون و پانصد هزار از مجموع پانزده میلیونی از  مجموع  آرا  وی کم کرده ایم . با این احتساب مجموع آرا می توانست به عددی بالغ بر بیست و سه میلیون برسد که به بیست و چهار میلیون نزدیک تر است.

به عقیده من آرا میتوانست 24 تا 28 میلیون برای موسوی ، 8 تا 12 میلییون برای احمدی نژاد و  بین 5 تا 7 میلیون برای کروبی و یک تا دو میلیون برای رضایی باشد. البته این نظر شخصی ست و باید با تقریبی قابل قبول از اعداد باشد .

اگر مجموع  سی و چهار میلیون اعلام  شده  قرار دهیم با در نظر گرفتن این قضیه که پر کردن تعرفه های سفید در شب انتخابات در آمار چند میلیونی به  واقعیت نزدیک نیست .

 اما  در این میان بیش از پنج  میلیون در آمار احمدی نژاد اضافه شده تا به شصت  و سه درصد کذایی نزدیکتر شود . 

مجموع آرا کروبی و رضایی هم با  ارقام چند صد هزار تایی کماکان جای سوال دارد. 

  علت تمایل به استفاده از سیستم دست نویس به جای استفاده از سیستم شمارش توامان ماشینی و دستی، نحوه ابطال آرا ، نحوه شمارش ، نحوه باز شمارش ، امکان استفاده از آرای از قبل پر شده با توجه با نظم مصنوعی بعضی از آرا .

مرتضوی و حسین درخشان ژانویه 16, 2010

Posted by امیر میم in قوه قضائیه, کودتا انتخاباتی, انقلاب مخملی, انقلاب رنگی, انتخابات, تقلب در انتخابات, رسانه, رسانه کودتا, سیاسی, سیاست.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

 

آقای مرتضوی از کجا به توهم توطئه و تئوری انقلاب نرم علاقمند شدید؟

  – همه چیز از یک صبح برفی و یه پست وبلاگی حسین درخشان در مورد استعمارگران و نقش آنها  در رسانه وابسته شروع شد

پی نوشت : رجوع شود به کیفرخواست دادگاه فرمایشی  اول و پاراگراف کپی پیست شده از وبلاگ سردبیرخودم در متن کیفرخواست

میلیون ها تعرفه گمشده و عدد 44 اکتبر 22, 2009

Posted by امیر میم in 22خرداد, Uncategorized, میرحسین موسوی ، انتخابات ، انتخابات ریاست جمهوری ، دهمین انتخابات ریاست جمهوری, وزارت کشور, کودتا انتخاباتی, احمدی نژاد, صادق محصولی.
1 comment so far

هنوز این پرسش در ذهن من باقیست و به آن  می اندیشم. 

 

چرا احمدی نژاد که اسمش با الف شروع میشه درتعرفه به جای ردیف اول و  عدد 11 ردیف آخر قرار میگیرد و 44 می شود. این درحالیست که میرحسین موسوی که در حروف الفبا  آخر لیست کاندیداها بود باید اصولا ردیف آخرباشد . چه فرقی بین این دو مورد وجود داره؟ برایم سوالست.

 

——————–

 

پی نوشت : یک سوال همچنان باقی است : 

شما اگر بخواهید ده پانزده میلیون برگه تعرفه را یک شبه پر کنید چه می کردید؟