jump to navigation

فتنه فرقه و خردادهای پرحادثه مِی 21, 2010

Posted by امیر میم in 22خرداد, 30 خرداد, 30 خرداد 60, Uncategorized, کودتا, انتخابات, سکوت سبز, سال شصت.
Tags: ,
add a comment

نیاز سران فتنه ( کودتا ) در ساختن فضای سرکوب و استناد به بیانیه های نیم بند فرقه رجوی  و مردمان بیخبر همه نوعی از دفاع با زیر توپ زدن رسانه کودتاست.  برای دوستان مثالی از یکی از رسانه های کودتا با عنوان  قول و عمل می آورم. سعی رسانه کودتا برای نادیده گرفتن اعتراضات مردمی و ربطشان به گروههای سیاسی از دور خارج شده و واپسگرا  جای اما  و اگر دارد. 

تنها راه برون رفت از بحران موجود به رسمیت شناختن بحران ه

و نه سعی در نسبت دادن آن به جریاناتی که وجود خارجی ندارند و نه اعدام  و شکنجه

کدهای انتخاباتی آوریل 11, 2010

Posted by امیر میم in 22خرداد, انتخابات, انتخابات ریاست جمهوری ایران, تفلب در انتخابات, ریاضیات.
Tags:
add a comment

 

استفاده از » کد دو رقمی » کار رو برای ابطال رای راحت میکند . کافیست رقمی بنویسید اینطرف یا اونطرف و رای باطل میشود

44 و 55  و 66 و 77 

و بعنوان مثال  اضافه کردن یکرقم به دو رقم موجود 

446

554

 466

 577 

باینصورت درخواهد آمد که قطعا باطل خواهد شد

پی نوشت : در مورد تقلب در انتخابات و کدهای انتخاباتی مطالبی رو قبلا نوشته بودم که اشتباه بود

بازی با ارقام انتخابات مارس 21, 2010

Posted by امیر میم in 22خرداد, میرحسین موسوی, کودتا, کودتا انتخاباتی, سیاست.
add a comment

 

اگر ده تا  پانزده میلیون رای  را از مناطقی که موسوی شانس غالب بیش از دو به  سه یی  از کل آرا را داشته کم کنیم  در واقع  نزدیک به هفتاد درصد آرا و  عددی بالغ بر ده میلیون و پانصد هزار از مجموع پانزده میلیونی از  مجموع  آرا  وی کم کرده ایم . با این احتساب مجموع آرا می توانست به عددی بالغ بر بیست و سه میلیون برسد که به بیست و چهار میلیون نزدیک تر است.

به عقیده من آرا میتوانست 24 تا 28 میلیون برای موسوی ، 8 تا 12 میلییون برای احمدی نژاد و  بین 5 تا 7 میلیون برای کروبی و یک تا دو میلیون برای رضایی باشد. البته این نظر شخصی ست و باید با تقریبی قابل قبول از اعداد باشد .

اگر مجموع  سی و چهار میلیون اعلام  شده  قرار دهیم با در نظر گرفتن این قضیه که پر کردن تعرفه های سفید در شب انتخابات در آمار چند میلیونی به  واقعیت نزدیک نیست .

 اما  در این میان بیش از پنج  میلیون در آمار احمدی نژاد اضافه شده تا به شصت  و سه درصد کذایی نزدیکتر شود . 

مجموع آرا کروبی و رضایی هم با  ارقام چند صد هزار تایی کماکان جای سوال دارد. 

  علت تمایل به استفاده از سیستم دست نویس به جای استفاده از سیستم شمارش توامان ماشینی و دستی، نحوه ابطال آرا ، نحوه شمارش ، نحوه باز شمارش ، امکان استفاده از آرای از قبل پر شده با توجه با نظم مصنوعی بعضی از آرا .

عدد مارس 14, 2010

Posted by امیر میم in 22خرداد, انتخابات ریاست جمهوری ایران.
Tags:
add a comment

 

24 + 12 + 5 + 2 = 43 million ± 1 million مارس 12, 2010

Posted by امیر میم in 22خرداد, انتخابات ریاست جمهوری ایران.
Tags:
add a comment

 

آرا  را به ترتیب برای 

موسوی 24

احمدی نژاد 12

کروبی 5

رضایی نزدیک به 2 میلیون

در مجموع 43  میلیون

با  در نظر گرفتن بالغ بر یک میلیون ضریب خطا ی احتمالی

پر کردن چند میلیون تعرفه رای در چند ساعت امکان پذیر نیست مارس 4, 2010

Posted by امیر میم in 22خرداد, میرحسین موسوی, انتخابات ریاست جمهوری, سیاست, سکوت سبز.
Tags: , ,
add a comment

  نوشتن چند میلیون رای در مدت زمان کوتاه امکان پذیر نیست . هم امکان تکراری شدن  دستخط  هست  و هم اینکه زمان زیادی  لازمست.   احتمالا بین نه تا  پانزده میلیون رای مفقوده  از قبل پر شده باشد یا از آمار کم شده باشد .  حتی می توان از صندوق رای های از قبل پر شده متعلق به  انتخابات شوراها و یا دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری  استفاده کرد. 

 در اغلب انتخابات به مانند خبرگان و امثال آن که گاهی چند میلیونی در آن  شرکت می کنند ، حوزه ها در شهرهای بزرگ گاهی تا  نیمه شب بازست .  انتخابات امسال که آقای خامنه ای  آن را با شکوه توصیف کرده بود .  محل های اخذ رای  انتخابات ریاست جمهوری بر خلاف عرف و با   وجود استقبال شرکت کنندگان خیلی زود بسته شد . 

چند میلیون تعرفه رو مگه میشه یه شبه پر کرد ؟!؟ حالا نه میلیون یا پونزده میلیون یا هر چی . دو میلیون هم زیاده حتی