jump to navigation

امان از این روزمرگی فوریه 20, 2009

Posted by امیر میم in kiosk, kioskband, فارسی, موسیقی, موسیقی ایرانی, کیوسک, دوستان, روزمره, روزمرگی.
1 comment so far

روزمرگی یکی از آهنگ های محبوب من از گروه کیوسکه. بعد از آدم معمولی و عشق سرعت واقعن با این آهنگ کیوسک می کیفم. کیوسک شروع به اجرا برنامه در نقاط مختلف دنیا کرده منجمله لندن.

ما که نمی تونیم بریم اما اونایی که میرند، جای من رو هم خالی کنند. اما یادتون باشه قرار ما از این به بعد کیوسک. سروقت بیاید یا نیاید مهم نیست.

یه خورده آنتی دیسیپلین باشیم

امان از این روزمرگی