jump to navigation

ایران بازار تکنولوژی تاریخ گذشته هوافضا مارس 29, 2010

Posted by امیر میم in S300, SA Missile, technology.
Tags: ,
add a comment

 

تکنولوژی درجه دو برای بازار تبلیغات تکنولوژی  ایران

 اغلب شاهدیم که ایران از تکنولوژی   و ساخت موشک میان برد یا  کروز یا امثال آن حرف میزند. تکنولوژی که دست دو  و  وارداتی از بازار روسیه و چین و امثال آنست .

 طراحی سوخت موشک در نوع خودش کار سخت و گسترده ایست که با توانایی های ایران همخوانی ندارد حال طراحی بدنه که اغلب کپی برداری شده از نمونه های از رده خارج چینی و روسی ست . حتی در خرید موشک هم علی رغم اینکه موشک های اس چهارصد تریومف در بازار موجود هستند اما ایران کماکان بر خرید اس سیصد از رده خارج اصرار دارد.

روسیه به ایران موشک اس سیصد نمی فروشد

اس 400 تریومف 

روسیه به ایران اس 300 نمی فروشد اوت 20, 2009

Posted by امیر میم in S300, SA Missile, Uncategorized, موشک, نیروهوایی, ناتو, نظامی, هوافضا, پدافند, ایران, روسیه, سامانه سیار, صنایع هوایی.
add a comment

ایران قصد  داشت برای حفظ امنیت حریم هوایی، موشک های اس 300 روسی بخرد  که این امر محقق نشد. در صورت عدم استفاده از موشک های پدافندی از این قبیل ، سیستم دفاع هوایی کشور در برابر هرگونه حمله هوایی احتمالی با مشکلات بزرگی مواجه خواهد بود.

موشک پدافندی اس سیصد ناتو

خبر نفروختن موشک های زمین به هوای پدافندی اس سیصد ساخت روسیه را از بی بی سی بخوانید.

———

پیش از این قرار بود تا روسیه به چند کشور در منطقه منجلمه ایران و سوریه ، موشک های پدافندی اس 300 بفروشد که این امر منتفی شد.