jump to navigation

سالگرد قیام سی تیر ژوئیه 20, 2015

Posted by امیر میم in Uncategorized.
add a comment

سالگرد نطفه بستن یه انقلاب هرچند به انحراف کشیده شده

سالگرد معجزه روی یخ فوریه 23, 2015

Posted by امیر میم in Uncategorized.
add a comment

بازی هاکی روی یخ به مانند بازی در مخیط بسته ترمودینامیکی است. اصطکاک کم روی یخ و خارج نشدن توپ از زمین. بازی های سال هشتاد تیم آمریکا به طور معجزه آسایی بازی را از شوروی و ارتش سرخ روی یخ برد. تعریف رهبریت خمینی برای انقلاب در سال های آخر پیش از انقلاب در راستای اسب های جنگ خاورمیانه سازمان سیا. و درست به مانند اشتباهی که این سال ها همیشه در کتاب های تاریخ و از نقش قیام پانزده خرداد چهل و دو در پایه گذاری انقلاب به رهبری خمینی خوانده ایم.

بعد از حوادث اکراین و سالگرد میدان و آنچه اهمیت حیات خلوت رود دن برای روسیه کنونی دارد و مقایسه  آن با حیات خلوت ولگای شوروی سابق و نقش کلیدی ایران در آن شرایط و آنچه جنگ سرد و گرم دو قطب غرب و شرق برای ایران از زمان جنگ جهانی دوم در ایران کردند و بازخوانی در شرایط اوکراین متوجه می شویم بعد از کودتای نفت احزاب و تشکیلات ها و جریانات متفاوتی در برابر کودتای نفت تمام غربی قد علم کردند.

اما ریشه یابی انقلاب در حوادث تاریخ معاصر ایران سخت به نظر می رسد. اما حداقل هرچه هست آنچه سازمان سیا در سالهای دهه پنجاه برای ساختن رهبر انقلاب از خمینی کرده نبوده و درس هایی که ما از کتاب تاریخ به اشتباه یادگرفته ایم.

شرایط کنونی اوکراین فرصتی است تا عوامل داخلی و خارجی در شکل گرفتن حوادث گذشته ایران ریشه یابی شود.

سیاست گذاری نامفهوم گفتمان و تقابل خارجی فوریه 21, 2015

Posted by امیر میم in Uncategorized.
add a comment

دو دهه از اصلاحات و مردی با عبای شکلاتی گذشت ما تازه داریم معنا و مفهوم گفتمان و فشار و بالا و پایین رو می فهمیم. البته هنوز هم خیلی ها هستند که درک درستی در زمینه سیاست خارجی و فشار از بالا و چونه زنی از پایین و بالعکس ندارند

سالگرد ترور کسروی فوریه 16, 2015

Posted by امیر میم in Uncategorized.
add a comment

 

اسفند امسال 69 مین سالگرد ترور احمد کسروی است. ریشه یابی تروریسم و خشونت اسلامی برعلیه منتقدانش.

تقابل محمد علی و آرمان های اون خدابیامرز فوریه 7, 2015

Posted by امیر میم in Uncategorized.
Tags:
add a comment

امسال دهه فجری متفاوت خواهیم داشت.

دو هتریک دو رکورد در سه روز نوامبر 28, 2014

Posted by امیر میم in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment