jump to navigation

سالگرد ترور کسروی فوریه 16, 2015

Posted by امیر میم in Uncategorized.
add a comment

 

اسفند امسال 69 مین سالگرد ترور احمد کسروی است. ریشه یابی تروریسم و خشونت اسلامی برعلیه منتقدانش.

Advertisements

66 مین سالگرد سوقصد مشکوک شاه و فضای سرکوب فوریه 14, 2015

Posted by امیر میم in این روهای ما, جهانبینی.
add a comment

حوادث کنونی عراق وسوریه به مانند آنچه در افعانستان اتفاق افتاد و یا بازخوانی کودتای تابستان شصت این سوال را برانگیزد که اولین بار در خاورمیانه کی از این راه برای سرکوب دگراندیشان استفاده شده. 66 سال پیش سوقصد مشکوک به ساختگی بودن شاه در هنگام بازدیدی که به مناسبت تاسیس دانشگاه تهران اتفاق افتاد که باعث شرایطی شد که حزب توده و رهبرانش که در همان روز در مراسم سالگرد تقی ارانی شرکت داشتند را به تعطیلی و مهاجرتی اجباری کشاند.

تقابل محمد علی و آرمان های اون خدابیامرز فوریه 7, 2015

Posted by امیر میم in Uncategorized.
Tags:
add a comment

امسال دهه فجری متفاوت خواهیم داشت.

سه گانه آذربایجان کودتا و انقلاب دسامبر 15, 2014

Posted by امیر میم in Iran.
add a comment

شرایط کنونی اوکراین امکان بازخوانی حوادث منتهی به انقلاب ایران را فراهم کرده. بعد از انقلاب اکثبر شوروی حزب کمونیست و تقی ارانی پایه احزاب و گرایشات چپ و به صورت مبنایی قرار گرفت. هر چند بعدها فرقه دموکرات به حزب عدالت گرایش نشان داد اما توده به این راه را نرفت.

نسل بعدی مهاجرت تشکیل حزب توده  و در پایان جنگ جهانی دوم و در آغاز جنگ سرد ، فرقه دموکرات آذربایجان که هر دو از دل حزب کمونیست برآمدند. فرقه دموکرات در طی یکسال آذر بیست و پنج تا بیست و شش آذربایجان یکسال موثر و پایه داشت. ولی چند سال بعد و  در زمان کودتای نفت حزب توده که فراگیرتر بود بیشتر به کار آمد. اعتراضات چند ده هزار نفری در شهرهای بزرگ نشانگر موفقیت بود.

نسل بعدی مهاجرت و تلفیق حزب توده و فرقه دموکرات در دهه بعد از کودتای نفت و تشکیل شدن احزاب جدید با گرایشات چپ در دهه چهل شمسی در کنار احزاب و سازمان های سیاسی با گرایشات متفاوت زمینه ساز انقلابی سرخ بود. انقلابی که اگرچه تحریف شد اما به حاکمیت نزدیک به بیست و پنج سال حکومت دست نشانده متمایل به غرب بر سرکار آمده بعد از کودتای نفت خاتمه داد.

شرایط اوکراین هم گویی به همین سو می رود. شاید سال های پر فراز و نشیبی داشته باشد. اما تاریخ و زمان مورد نیاز برای اتفاقات مشابه ایران شاید به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. کرملین و بازی خوب ، بد زشت گاز و اکراین در آینه کودتای نفت ایران. بازی شطرنج در واریانت مورد علاقه مسکو قرار گرفته. از این به بعد تمام تحرکات دوگانه غرب در برابر مسکو در آینه کودتای نفت ایران و حوادثی مثل سرکوب آذربایجان و کودتای نفت آچمز شده. کرملین برای سال ها و دهه های بعد شرایط اکراین را به همین وضعیت نگه خواهد داشت تا بازه زمانی لازمه را طی کند. اینطوری از اوکراین و گاز مترسکی برای نفت و گاز مسکو و خواهرانش خواهد ساخت و در دراز مدت بین خوب بد زشت داستان ، شاید جدایی طلبی زشت باشد اما بد داستان کودتا و دخالت غرب در اوکراین خواهد بود.

غیر اسلامی بودن اوکراین این امتیاز را به روسیه خواهد داد تا طی سالها و دهه های بعدی چشم به تغییری بزرگ و یا شاید انقلابی بدون قابلیت مصادره بسازد. بدینسان بد داستان به طرف مقابل خواهد افتاد و بر هر گونه دخالتی بر روی دست غرب می زند که شما سر نفت همین کارها رو در ایران کرده اید و در آچمز قرار دارید. هاکی روی یخ شوروی درسی برای زندگی.

 

 

دو هتریک دو رکورد در سه روز نوامبر 28, 2014

Posted by امیر میم in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

از تهران تا کریمه نوامبر 25, 2014

Posted by امیر میم in جهانبینی.
Tags:
add a comment

روزهای پایانی نوامبر و شروع دسامبر و هفت و یکمین سالگرد نشست تهران . نشستی که در ادامه در کریمه اوکراین و در اوایل سال چهل و پنج با نام کنفرانس یالتا ادامه یافت.

در پست دام بعد از آزادسازی ترومن جای خالی روزولت را گرفته بود. چرچیل در میانه نشست رفیق نیمه راه شد و نخست وزیر جدید بریتانیا جاگزین شد. استالین تنها باقی مانده نشست های سه بزرگ فقط تا چند ماه قبل از کودتای نفت ایران زنده بود.