jump to navigation

پتروس فداکار و سوراخ جون 12, 2013

Posted by امیر میم in سیاست.
Tags:
add a comment

پتروس فداکار و سوراخ

یا اسکیت نقره ای

چگونه فولاد آبدیده شد مِی 19, 2013

Posted by امیر میم in کتاب, روزمره.
Tags: , ,
add a comment

کتاب  چگونه فولاد آبدیده شد اثر نیکولای استروفسکی یاد آور جنگ  دوم

How the Steel Was Tempered

http://news.gooya.com/culture/archives/023465.php

آمدن به مثابه رفتن مِی 19, 2013

Posted by امیر میم in سیاست.
Tags: , , ,
add a comment

 

 

رفسنجانی آمد. در شرایطی که به گفته خود مسئولین کنونی و گذشته نظام در بحران به سر می بریم. بحرانی که شاید رفسنجانی چاره گشا باشد. اما گشایش از کدام هزار و یک معضل. شاید فقط در حد  بالا بردن آمار مجموع شرکت کنندگان در انتخابات مفید باشد. نگاه به گذشته رفسنجانی و شرایطی که بعد از کودتای تابستان شصت در حزب جمهوری اسلامی برای خودش و باقیمانده حزب جمهوری و موتلفه به هم زد و مقایسه آن با آنچه طی یک دهه اخیر شاهد بودیم، آینده خوبی رو برای رفسنجانی و شرکا نمیشه پیش بینی کرد. به عقیده کارشناسان این آمدن شاید آخرین بار باشد. رفسنجانی رسما تبدیل به یکی از مهره های شطرنج حاکمیت و اسب های نمایش انتخاباتی می شود و در مدت کوتاه به مانند بقیه فرسوده های مصلحت نظام نشین یک بازیچه که با آنچه از عالیجناب عالیجنابان در دهه شصت و هفتاد دیدیم متفاوت خواهد بود. از این به بعد باید به این آمدن و رفتن ها عادت کنیم. او آمد. او رفت. او باز هم خواهد آمد. باز هم خواهد رفت. او یکبار برای همیشه خواهد رفت.

 

 

 

ایوان مدائن را آیینه عبرت دان دسامبر 31, 2009

Posted by امیر میم in Uncategorized.
Tags: , , , ,
1 comment so far

دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو

پند سر دندانه بشنو ز بن دندان

دیدیم ، دیدید ، دیدند

خواندیم ، خواندید ، خواندند