jump to navigation

انتخابات چند منظوره مِی 3, 2013

Posted by امیر میم in اخبار.
Tags: , , , , ,
add a comment

پیدایش شورای شهر و انتخاباتی که با توجه به نادیده گرفتن اصول شوراها یعنی نظارت برکار نهادهای اجرایی در کوتاه مدت تبدیل شد به قاتق نون. دفعه اول برای انتخابات مجلس استفاده شد. تا پایین بودن مجموع آرا زیاد تو ذوق نزند و با توجه آمار تخمینی از تشبیه سازی براساس اخبار و تصاویر حضوری حماسی رو رقم زده باشه. اینطوری از همه بضاعت بیست و چنددرصدی همیشه در صحنه به اضافه عده ای که بدون گرایش و یا دلیل شرکت می کردند رو به آمار اضافه کند و طبق سنوات گذشته آماری رو که بهش علاقه مند هستند رو راحت اعلام کنند.

پذیرفتن پیشنهاد احیای مجدد پست نخست وزیری و برچیده شدن انتخابات نمایشی. یا پذیرفتن اصولی از مخالفین برای برگزاری انتخاباتی در بازه زمانی قابل قبول با امکان شرکت کاندیداهای مردمی. پیشنهاد احیای مجدد پست نخست وزیری که زمانی خامنه ای هم بهش علاقه نشون داده بود. راحت کردن کار همه ماست.

انتخابات و شوراها ژانویه 27, 2010

Posted by امیر میم in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

 

و امرهم شورا بینهم

 باید انتخابات  در دو قسمت مجزا انجام شود. یک مرحله برای سه قوه اجرایی و انتخاباتی جداگانه برای  شوراها  و یا مجلس خبرگان جهت نظارت بر قوای اجرایی کشور.  هدف از تشکیل شوراها نظارت بیشتر  بر درست انجام شدن وظایف قسمت های اجرایی ست. پس بهتر است شوراها جدا از  انتخابات دولت و مجلس  انجام شود. اگرچه آزادی احزاب نیم بند هم در خطر نقض شدنست اما آیندگان نیاز به تصویب قانونی درست برای برگزاری انتخابات دارند.