jump to navigation

بهترین راه مواجهه با بحران به رسمیت شناختن مِی 18, 2013

Posted by امیر میم in سیاست.
Tags: , , ,
add a comment

بحران حاصل از پیامدهای انتخابات قبلی و اعتراضات بر انتخابات آتی و شرایط کشور سایه انداخته. بهترین راه مواجهه با بحران به رسمیت شناختن بحرانه. لیست بلند بالای شرکت کنندگانی که تاکید و شعارشون در روز ثبت نام قانون گرایی و فصل الخطاب خواندن شورای نگهبان یعنی نهادیست که قسمت بعدی نمایشنامه انتخاباتی رو شامل میشه. نکته جالب توجه نامزدهای انتخاباتی پر رنگ بودن دیپلمات ها و کسانی است که در آینده بتونند گزینه سیاست خارجی رو خوب پیش ببرند.

در بین صحبت هایی که شد فقط صحبت محسن رضایی ارزش تکرار داره که مسایل داخلی و مشکلات و اختلافات حل تا برای سیاست خارجی محیا باشیم که این همون مصداق بارز زیر توپ زدن ه که مدتها قبل مسئولین نظام برای فرار از بحران موجود بهش متوسل می شند. شاید در کوتاه مدت افکار رو از مشکلات و بحران حاکم بر کشور دور بکنه اما در دراز مدت شانسی ندارد. چون هیچ کشوری حاضر نیست بازیچه این شیوه از دور خارج شده و تکراری باشند.