jump to navigation

چهار پیش فرض برای سناریو یک کودتا ژانویه 30, 2010

Posted by امیر میم in 13 آبان, 16 آذر, 22بهمن, 22خرداد, 30 خرداد, 30 خرداد 60, 7 تیر.
Tags: , , , , , ,
add a comment

 

دخالت افراد  وابسته به نیروهای ناکارآمدی همچون انجمن پادشاهی. دخالت فرقه رجوی در نا آرامی های بعد از انتخابات .  تئوری انقلاب مخملی .  دخالت بیگانگان. که دو مورد اول و دوم به نوعی با هم شباهت دارند و سوم چهارم نیز به همچنین. 

هدف از همه این تئوری ها، ایجاد زمینه لازم برای فضای سرکوب با پدید آوردن ذهنیت دخالت نیروهای وابسته در اتفاقات اینچنینیست که قبلا هم سابقه برعهده گرفتن اتفاقات و انفجارهای مشکوک را داشته اند. به مانند آنچه در اینروزها در دادگاهی بدون اسم و مشخصات درباره چند نفر دستگیر شده قبل از انتخابات با پیش فرض وابستگی به انجمن پادشاهی و فرقه رجوی شاهد بودیم. این را دفاع با زیر توپ زدن از رسانه کودتا  و تئوریسن هایش خوانده بودم. 

استناد به تئوری انقلاب مخملی کیهانی که خود بر پایه مطالبی در نگاه اول جالب ولی در ادامه بی سر وته از منابعی به مانند وبلاگ حسین درخشان یا حودر نویسنده وبلاگ سر دبیر خودم. تصورات  حودر مبنی بر متعلق  بودن یک ساختمان رادیو زمانه به موزه سلطنتی هلند و ربط دادن به سابقه اسکتباری و استعماری کشور هلند و ملکه ، مورد توجه  تئوریسن کودتا قرار گرفت تا به آن حد که مرتضوی آن را پروژه دکترای خود خواند و تعجیل برای برگذاری دادگاه نمایشی اول باعث شدن متن پاراگرافی را از وبلاگ حسین درخشان در متن کیفرخواست ، عینا کپی پیست شود.  بعدها این وبلاگ بطور ناگهانی حذف شد.

ذهنیت استعماری بودن کشورهای غربی یا بهتر بگوییم دائی جان ناپلئونی  که همه چیز زیر سر نیروهای بیگانه ست و آنها فقط به دنبال منافع خود هستند و شعارهای وحدت ملی و ایستادن در برابر دخالت بیگانگان با این پیش فرض که سابقه دخالت در کشورهای اینچنینی همواره در طول تاریخ وجود داشته. دخالت از طریق پرسنل سفارتخانه ، استفاده مردم از شبکه های اجتماعی آنلاین و امثال آن دلایلیست که عنوان شده و برهمگان واضح ست که اعتباری ندارد.

سناریوهایی که محکوم به شکستند. اما اصرار بر واقعی نشان دادن آن از طرف  تئوریسن های آن که حاصل ماهها تلاشان هست. این همه درحالیست  که شخص رهبر در بیانیه اخیرش از دو طرف به آرامش دعوت کرده بود اما کماکان شاهد برخورد به مانند قبل با فرض چهار سناریو پیش نوشته کودتاچی با جنبش سبز هستیم.  شخص رهبر به وعده آرامش هر دو طرف خود عمل کند. به رسمیت شناختن جنبش تنها راه برون رفت از مشکل است.

مهمترین نکته اینست که کودتاچی برای اثبات ادعاهای خود از از اقرارهای تلویزیونی  از پیش نوشته شده ای استفاده می کند که متعلق به افرادیست که ماهها پیش از انتخابات دستگیر شده اند اما  به جرم هایی در انتخابات و حوادث پس از آن اعتراف می کنند. این اعترافات هم ساخته ذهن توانمند تئوریسین های کودتاست. به مانند اصرار سپاه بر روز سی خرداد و اینکه تصور داشت با ربط دادن این روز و شباهت تاریخی آن با سی خرداد شصت آنرا به فرقه رجوی نسبت دهد. این آمادگی بگونه ای بود که پیش از ظهر سی خرداد طبق بیانیه ای که در اینترنت و به خصوص فیس بوک منتشر شد  معترضات را تهدید به برخورد انقلابی کرد.  تهدیدی که نه تنها نشانه از عدم شناخت آنها از اعتراضات مردمی بود بلکه نشان از ذهنیت از پیش داشته کودتاچی برای این روز داشت.

رهبر این اعتراضات را کف خیابانی خواند و احمدی نژاد و سپاه را برای کوبیدن سر مخالفان به سقف به میدان فرستاد. اصطلاحاتی مربوط به دهه شصت و خاطرات حضرات از آن سالها. 

پ ن : این مطلب را مدتها پیش نوشته بودم منتها بخاطر شرایط و نبود مدارک تا بحال به اشتراک نگذاشته بودم