jump to navigation

تمام 66 گل مسی لیگ قهرمانان فوریه 22, 2014

Posted by امیر میم in Barca.
Tags: ,
add a comment

رکورد رائول با لباس رئال مادرید در لیگ قهرمانان. برای شکستن رکورد مجموع رئال مادرید و زمان بازی در آلمان رائول 5 گل دیگر در لیگ قهزمانان نیاز دارد. البته طی فصل های بعدی فاصله رو برای همیشه با بقیه بیشتر خواهد کرد. در بازی با سیتی 67مین گل را هم به ثمر رساند.

از طرف دیگر مسی با الکانتارا بهترین گل زن تاریخ بارسا فقط چهار گل فاصله دارد. البته دوران ده های آغازین قرن بیستم فوتبالی متفاوت بوده. و رکورد گل زنی الکانتارا در تعداد بازی کمتری بدست آمده. مسی فقط 5 گل دیگر برای بارسا بزند بهترین گل زن تاریخ باشگاه خواهد شد.