jump to navigation

ریو دوست داشتنی مِی 13, 2013

Posted by امیر میم in ورزشی.
Tags: , ,
add a comment

زمان زیادی تا شروع جام جهانی 2014  برزیل نداریم. تیم های برتر فوتبال در دوست داشتنی محیط . جام جهانی که آروزی هر فوتبال دوستی که بتونه از نزدیک ببینه. بودن در  ریودوژانیرو و  41 روز دیدنی در برزیل.