jump to navigation

ملت بهشتی یا امت خمینی دسامبر 19, 2010

Posted by امیر میم in 30 خرداد, 30 خرداد 60, 7 تیر, هفت تیر, بهشتی.
Tags: , ,
add a comment

 

شاید بزرگترین منتقدین نظام در دهه شصت  و حال حاضر به این امر واقفند که  در صورت در قید حیات  بودن آقای بهشتی شاید شاهد اتفاقاتی نظیر سرکوب دهه شصت، ادامه جنگ بعد از آزادی خرمشهر  و یا اعدام های دسته جمعی نبودیم. 

ملت بهشتی یا امت خمینی بودن

گاهی هم مساله اینست

مناسبتی برای تمامی فرزندان یک انقلاب جون 8, 2010

Posted by امیر میم in 16 آذر, 22بهمن, روز دانشجو.
Tags: , ,
add a comment

مراسم بزرگداشت بیست و دوم بهمن سالروز پیروزی انقلاب ، شانزدهم آذر روز دانشجو  و  روز قدس روز همبستگی با مردمان ستمدیده در فلسطین و لبنان. مناسبت هایی هستند که  همواره پیش روی تمامی فرزندان  انقلاب قرار دارند . برای شرکت در این مراسم ها نیازی به گرفتن مجوز نیست