jump to navigation

زیر توپ زدن؛ فوتبال یا ضد فوتبال مارس 31, 2013

Posted by امیر میم in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

زیر توپ زدن به قصد دور کردن توپ از زمین خودی و فرستادن توپ به منتهی الیه کرنر تیم حریف. در صورت اوت کنار زمین شدن تیم حریف مجبور به پرتاب توپ با دست برای هم تیمی های خود هست که برای جمع کردن توپ از پشت هیجده قدم تیم حریف تا گوشه کناری تیم خودی برگشتند تا در صورت کسب توپ با چند پاس کاری و وقت کشی باز به موقعیت حمله و شرایط پیشین بر گردند. مهم میزان انرژی و زمانی است که در این فرایند تلف می شود.  از طرف دیگر تکرار این ضد فوتبال طی بازی نود دقیقه ای هم بیننده هم کارشناسان و هم هواداران دو تیم رو خسته می کنه. سی دقیقه یعنی یک سوم زمان بازی فوتبال  صرف ده بار زیر توپ زدن و بازگشتن چند تن از بازیکنان تیم حریف و جمع آوری توپ و حمله مجدد تلف میشه.

موردی که فوتبال رو متمایز می کرد متاسفانه تا یکی دو دهه پیش در فوتبال کشورمون شاهد بودیم. در حال حاضر درسیاست هم شاهدش هستیم.

مورد مهم زاویه پرتاب توپ است. در فیزیک مکانیک یاد گرفتیم که زاویه پرتاب باید در حدود 45 درجه باشه تا شی پرتابی اعم از توپ فوتبال یا بسکتبال یا هر چیز دیگه ای بیشترین مسافت ممکن ه پرتاب بشه.

 

……………..

http://physics-dept.talif.sch.ir/?page_id=61&menu_id=5&menu_item_id=13

 

 

 

 

 

Advertisements