jump to navigation

آمدن به مثابه رفتن مِی 19, 2013

Posted by امیر میم in سیاست.
Tags: , , ,
add a comment

 

 

رفسنجانی آمد. در شرایطی که به گفته خود مسئولین کنونی و گذشته نظام در بحران به سر می بریم. بحرانی که شاید رفسنجانی چاره گشا باشد. اما گشایش از کدام هزار و یک معضل. شاید فقط در حد  بالا بردن آمار مجموع شرکت کنندگان در انتخابات مفید باشد. نگاه به گذشته رفسنجانی و شرایطی که بعد از کودتای تابستان شصت در حزب جمهوری اسلامی برای خودش و باقیمانده حزب جمهوری و موتلفه به هم زد و مقایسه آن با آنچه طی یک دهه اخیر شاهد بودیم، آینده خوبی رو برای رفسنجانی و شرکا نمیشه پیش بینی کرد. به عقیده کارشناسان این آمدن شاید آخرین بار باشد. رفسنجانی رسما تبدیل به یکی از مهره های شطرنج حاکمیت و اسب های نمایش انتخاباتی می شود و در مدت کوتاه به مانند بقیه فرسوده های مصلحت نظام نشین یک بازیچه که با آنچه از عالیجناب عالیجنابان در دهه شصت و هفتاد دیدیم متفاوت خواهد بود. از این به بعد باید به این آمدن و رفتن ها عادت کنیم. او آمد. او رفت. او باز هم خواهد آمد. باز هم خواهد رفت. او یکبار برای همیشه خواهد رفت.

 

 

 

بهترین راه مواجهه با بحران به رسمیت شناختن مِی 18, 2013

Posted by امیر میم in سیاست.
Tags: , , ,
add a comment

بحران حاصل از پیامدهای انتخابات قبلی و اعتراضات بر انتخابات آتی و شرایط کشور سایه انداخته. بهترین راه مواجهه با بحران به رسمیت شناختن بحرانه. لیست بلند بالای شرکت کنندگانی که تاکید و شعارشون در روز ثبت نام قانون گرایی و فصل الخطاب خواندن شورای نگهبان یعنی نهادیست که قسمت بعدی نمایشنامه انتخاباتی رو شامل میشه. نکته جالب توجه نامزدهای انتخاباتی پر رنگ بودن دیپلمات ها و کسانی است که در آینده بتونند گزینه سیاست خارجی رو خوب پیش ببرند.

در بین صحبت هایی که شد فقط صحبت محسن رضایی ارزش تکرار داره که مسایل داخلی و مشکلات و اختلافات حل تا برای سیاست خارجی محیا باشیم که این همون مصداق بارز زیر توپ زدن ه که مدتها قبل مسئولین نظام برای فرار از بحران موجود بهش متوسل می شند. شاید در کوتاه مدت افکار رو از مشکلات و بحران حاکم بر کشور دور بکنه اما در دراز مدت شانسی ندارد. چون هیچ کشوری حاضر نیست بازیچه این شیوه از دور خارج شده و تکراری باشند.