jump to navigation

با هم فوتبال ببینیم مه 20, 2013

Posted by امیر میم in ورزشی.
Tags: ,
add a comment

جام جهانی 2014 در راه است و فوتبال دیدن دور همی

ریو دوست داشتنی مه 13, 2013

Posted by امیر میم in ورزشی.
Tags: , ,
add a comment

زمان زیادی تا شروع جام جهانی 2014  برزیل نداریم. تیم های برتر فوتبال در دوست داشتنی محیط . جام جهانی که آروزی هر فوتبال دوستی که بتونه از نزدیک ببینه. بودن در  ریودوژانیرو و  41 روز دیدنی در برزیل.